Ana Sayfa Hakkımızda Çözüm Ortaklarımız İletişim
 
ÖZEL VE ENDÜSTRİYEL GAZLAR
 
ANKARAGAZ‘ ın sunduğu tüm ürünlerde T.S.E. normlarına tam uyum sağlanmakta ve bu çerçevede özel gazlar ve sanayi gazları bünyesindeki aşağıda adı geçen  gazların tedariği yapılmaktadır. Tüm basınçlı gaz silindirleri 2012 yılında temin edilmiş olup, firmamızın sloganına uygun olarak yüksek güvenlik ilkesi ile dolumlar gerçekleştirilmektedir. Ayrıca tüm bu gazlara ait ekipmanlar konusunda, müşterilerinin ihtiyaçlarını, değişen teknolojik ve ekonomik şartların gerekliliklerine göre karşılamaktadır.​
 
SAF GAZLAR
 
ARGON (Ar)
Argon atom numarası 18, sembolü Ar olan soy gazlar grubuna ait bir elementtir. Renksiz, kokusuz, zehirsiz, yanıcı olmayan inert bir gazdır. Dünya atmosferinde en çok bulunan üçüncü gazdır. İnert gaz kullanımı olan yerlerde ucuz olduğu için tercih edilmektedir.

Kullanım alanları:

-ICP cihazlarında
-Kaynakta koruyucu gaz olarak
-Paketlemede oksijeni ve nemi dışarıda tutarak raf ömrünü arttırmada
-Ampüllerde

Argon Saflık Dereceleri;
  Saf Argon  %99.995 , Yüksek Saflıkta Argon (5.0) %99.999 , Research Grade Argon (6.0)  %99.9999 ve sıvı Argon %99.999(min.)
Ar gazı 50lt, 40lt ve 10lt ‘lik tüp hacimlerine sahip basınçlı silinidrler icerisinde, sıvı Ar ise Dewar kapları ile sunulmaktadır.
 
 
AZOT (N2)
Azot, atom numarası 7, kütlesi 14 olan, N sembolü ile gösterilen bir elementtir. Renksiz, kokusuz, tatsız, zehirsiz, yanıcı olmayan, inert çift atomlu bir gazdır. Dünya atmosferinde en çok bulunan gazdır.

Kullanım alanları:
-Gıda maddelerinin tazeliğini korumada
-Ampüllerde argona göre ucuz bir alternatif olarak
-Transistör, diyot ve devre kartı gibi elektronik elemanların üretiminde
-Paslanmaz çelik imalatında
-Uçak lastiklerinin şişirilmesinde
-Sıvı azot, soğutma işlemlerinde çoğunlukla tercih edilmektedir. 

Azot Saflık Dereceleri; Saf Azot %99.995 , Yüksek Saflıkta Azot (5.0) %99.999 , Research Grade Azot (6.0) %99.9999 , Sıvı Azot %99.999 (min.)
N2 gazı 50lt, 40lt ve 10lt ‘lik tüp hacimlerine sahip basınçlı silinidrler icerisinde, sıvı N2 ise Dewar kapları ile sunulmaktadır.
 
 
HELYUM (He)
Helyum , atom numarası 2, kütlesi 4 olan ve He sembolü ile gösterilen bir elementtir. Renksiz, kokusuz, tatsız, zehirsiz, yanıcı olmayan, inert, tek atomlu bir gazdır. Soy gazlar grubuna girer. Elementler arasındaki en düşük kaynama ve erime noktalarına sahiptir.

Kullanım Alanları:
-Havadan hafif olması nedeniyle balon ve zeplinlerin şişirilmesinde.
-Derin dalışlarda oksijenli karışımları narkoz etkisini yok etmek için soluma amaçlı.
-Kaçak testlerinde kontrol gazı olarak.
-Kaynak ve lazer uygulamalarında koruyucu gaz olarak.
-Sıvı olarak MRI cihazlarının süperiletken mıknatıslarının soğutulmasında.
-Gaz kromatografisinide taşıyıcı gaz olarak.

Helyum Saflık Dereceleri; Saf Helyum (Balon Gazı) %99.995 , Yüksek Saflıkta Helyum (5.0) %99.999 , Ultra Yüksek Saflıkta Helyum (5.5) %99.9995 , Research Grade Helyum (6.0) %99.9999 ve sıvı Helyum %99.999(min.)
He gazı 50lt, 40lt ve 10lt ‘lik tüp hacimlerine sahip basınçlı silinidrler icerisinde sunulmaktadır.
 
 
HİDROJEN (H2)
Hidrojen atom numarası 1 olan, H sembolü ile gösterilen bir elementtir. Renksiz, kokusuz, tatsız, yüksek yanıcılıkta, çift atomlu en hafif gazdır.

Kullanım alanları:
-Yağların hidrojenizasyon işleminde
-Elektrik jeneratörlerinin soğutulmasında
-Kromatografide taşıyıcı gaz olarak
-Yakıt pilleri ile enerji üretiminde
-Yarıiletken endüstrisinde kristal üretiminde
-Petrol ve kimya endüstrisinde

Hidrojen Saflık Dereceleri; Saf Hidrojen (2.5) %99.5 , Yüksek Saflıkta Hidrojen (5.0) %99.999, Ultra Yüksek Saflıkta Hidrojen (5.5) %99.9995
H2 gazı 50lt, 40lt ve 10lt ‘lik tüp hacimlerine sahip basınçlı silinidrler icerisinde sunulmaktadır.
 
 
OKSİJEN (O2)
Oksijen Gazı (Endüstriyel ve Medikal)  daha çok havanın sıvılaştırılması ve ayrıştırılması yöntemi ile elde edilmektedir. Sıvı ve / veya gaz fazlarında ticari olarak bulunur. Sıvı fazda ; Çift cidarlı , vakum ve perlit malzemesi ile yalıtılmış özel kriyojenik tanklar içinde depolanır ve nakledilir. Gaz fazda ; basınç altında boru hattı ile veya basınca dayanıklı , dikişsiz çelik tüpler içinde sıkıştırılmış olarak tedarik edilir. TSE standartlarına göre sıvı / gaz oksijenin safiyeti minimum % 99,5 olmalıdır. ( TS 2800) Tüpün dış rengi Ral 5002 dir ve tüpün periyodik bakımı test basıncı 345 ve 450 barlık tüpler için 10 yıl , 225 barlık tüpler için 5 yıldır. ( TS 7420). Renksiz, kokusuz, tatsız, havaya oranla daha ağır bir gazdır. Uzun süre yüksek miktarda olmamak şartı ile atmosfer basıncında , yüksek safiyetteki oksijen zehirleyici değildir. Zararlı tesiri yoktur.

Kullanım alanları:
-Medikal sahada tedavi amaçlı
-Çelik üretiminde
-Metal kesme ve kaynağında

Oksijen Saflık Dereceleri; Saf Oksijen (2.5) %99.5 , Yüksek Saflıkta Oksijen (5.0) %99.999, Ultra Yüksek Saflıkta Oksijen (6.0) %99.9999
O2 gazı 50lt, 40lt ve 10lt ‘lik tüp hacimlerine sahip basınçlı silinidrler icerisinde sunulmaktadır.
 
 
METAN (CH4)
Metan, doğalgazın asıl bileşenidir. Renksiz, kokusuz, yüksek yanıcılıkta, zehirsiz bir gazdır
Yüksek ısıl değeri nedeniyle genelde yakıt olarak kullanılır. Saf hali test gazı olarak kullanılmaktadır.
Metan, kimyasal formülü CH4 olan bileşiktir. Oksijenin varlığında bir mol metanın yanmasıyla bir mol karbondioksit ve iki mol su açığa çıkar:
CH4 + 2 O2 → CO2 + 2H2O
Metan, Küresel ısınmaya neden olan sera gazlarından biridir. Ayrıca çöplerdeki metandan yakıt elde edilebilir.
Metan Saflık Dereceleri  ; Saf Metan (2.5) %99.5 , Yüksek Saflıkta Metan (4.5) %99.995
CH4 gazı 50lt, 40lt ve 10lt ‘lik tüp hacimlerine sahip basınçlı silinidrler icerisinde sunulmaktadır.
 
 
KURU HAVA (O2/N2)
Kuru Hava, Azot içine %21 oranında Oksijenin sentetik olarak karıştırılmasıyla elde edilir. Renksiz, kokusuz, yanıcı olmayan bir gazdır.

Kuru Hava Saflık Dereceleri;
Standart Kuru Hava[%21 O2(2.5)+Bal.N2(5.0)] , Yüksek Saflıkta Kuru Hava (5.0) %99.999
[%21 O2(5.0)+Bal.N2(5.0)]
KH gazı 50lt, 40lt ve 10lt ‘lik tüp hacimlerine sahip basınçlı silinidrler icerisinde sunulmaktadır.
 
 
KARBONDİOKSİT (CO2)
Karbondioksit gazı yeraltından doğal olarak veya atık baca gazlarından elde edilir. Karbondioksit gazı -56,6°C ‘de ve 4,16 bar basınçta aynı anda katı, sıvı ve gaz halinde bulunur. Gaz ve sıvı fazlarda dikişsiz çelik tüplere doldurulabilir.Bu gaz basınç altında sıvılaştığı , sıcaklık altında gazlaştığı için TSE ‘ nin belirlediği ( 0,75 kg/ lt ; TS11169 ‘da) dolum oranına göre dolumu yapılmaktadır. Karbondioksit sıvı halde yatay yada dikey dışı yalıtım malzemeleri ile yalıtılmış, tek cidarlı içten soğutma sistemli tanklarda depolanabilir.

Safiyet dereceleri; Saf CO2 2.5 (%99.5) ve Yüksek Saflıkta 4.5 (%99.995)

Karbondioksit gazı boğucu buhara sahiptir. Havadan 1,53 kat ağırdır,mesleki maruziyet kalma sınırı (TLV) 5000 Vpm dir,Karbondioksit atmosfer basıncında sıvı halde bulunmaz , 56 bar da kapalı bir kapta sıvı halde bulunabilir. Gazın katı fazı olan kuru buz deri üzerinde soğuk yanıkları oluşturabilir. Birkaç saat karbondioksite maruz kalınınca , başağrısı ve halsizlik hissi ortaya çıkabilir , daha yüksek konsantrasyonlarda karbondioksit boğulmaya yol açabilir ve solunum merkezini felç edebilir. % 10 veya daha fazla orandaki ortamlarda solunum , ani şuur kayıplarına ve ani ölümlere yol açabilir. Boğulma belirtileri hızlı ve zor soluk alma , hızlı yorgunluk, mide bulantısı, kusma ve bilinç kaybının sonrasında muhtemelen ölümdür.
 
 
ASETİLEN (C2H2)
Asetilen ticari olarak daha çok kalsiyum karbüre su ilavesi veya suya kalsiyum karbür ilavesi ile elde edilir. Asetilen gaz halinde bir çözücü maddeye (genellikle aseton) yedirilmiş olarak tüp içinde ticari olarak bulunabilir. Asetilen tüpleri özel olarak hazırlanır. Tüpün içinde üç ayrı madde mevcuttur. Poroz madde, çözücü madde, asetilen gazı dır. İlk olarak poroz maddeye çözücü madde (aseton) yedirilir, ardından asetilen gazı çözücü madde içerisinde çözündürülür.

Asetilen gazı, uygun özelikte dikişli ve dikişsiz tüplere doldurulabilir. Maksimum tüp basıncı °C başına 0,31 bar dır. Yani 21 °C de 17,24 bar dır.
TSE standartlarına göre asetilen gazının minimum safiyeti % 98,0'dır.

Renksiz , boğucu, sarımsak kokusuna benzer kokuda ,oldukça parlayıcı, narkotik, zehirsiz, çözünmüş bir gazdır.
 
 
KARIŞIMLAR (Koruyucu Argon Karışımları-Kaynak Gazları)
Koruyucu gaz karışımlarının, gaz altı kaynak yönteminde ark bölgesini tamamen örtmesi ve atmosferin olumsuz etkilerinden koruması gerekir. Genel olarak asal gazlar reaksiyona girmedikleri için demir ve dış metallerin kaynağında, aktif gazlar veya aktif ve asal gaz karışımları da çeşitli tür çeliklerin kaynağında kullanılır.

Koruyucu gaz kaynağı yöntemlerinde, asal gaz olarak Helyum ve Argon kullanılır. Argon gazı daha çok bakır ve alimünyum gibi metallerde kaynak gazı olarak kullanılır. Argon başka gazlarla belirli oranlarda karıştırılarak çeliklerin kaynağında kullanılır. Argon’ a çeşitli oranlarda Oksijen ve Karbondioksit gibi aktif gazlar karıştırılmak suretiyle çok çeşitli kaynaklar içinde kullanılabilecek gaz karışımları da elde edilebilir. Bu tür gazlar çelik çekme tüplere veya paletlere sıkıştırılarak doldurulup kullanıma sürülmektedir. Az alaşımlı veya alaşımsız çeliklerde 0-6 mm’ ye kadar kalınlıklarda ; 6-20 mm ‘ye kadar kalınlıklarda ; 20 mm’ den kalın malzemelerde farklı oranlarda üretilmiş gazlar kullanılmalıdır.

Oksijen , Argon , Helyum , Karbondioksit , Hidrojen , Azot ve Karbonmonoksit gazlarının kullanım amaçlarına göre , çeşitli oranlarda karıştırılarak özel gaz karışımları imal edilip kullanıma çelik , dikişsiz tüplere doldurularak sunulur. Bu tip karışımlar genelde Labaratuvarlar da, Baca gazı analizlerinde, Sağlık hizmetlerinde, Kaynak sektöründe, Eğlence ve reklam sektöründe balon gazı olarak, Ampul sektöründe, Yangın ve güvenlik sektöründe.

Gıda sektöründe , ürünün raf ömrünü uzatmak , daha uzun süre bozulmadan korumak üzere kullanılır. Ancak bazı hallerde sadece ürünün raf ömrünü uzatmak amacı ile değil bir satış politikası olarak gıdanın rafta korunmasını ( Patates cipsi gibi) ve nakliye sırasında hasar görmemesini sağlamak amacı ile de kullanılır. Gıda gazları hemen hemen tüm gıda maddeleri için azot , karbondioksit ve oksijen gazlarının gıda cinsine göre değişen oranlarda karışımlarından elde edilir.
G Gazları (Pişirici Cihaz Test Gazları)
.
 
 
AZOTPROTOKSİT (N2O)
Prodoksit d’ azot genelde amonyum nitrattan elde edilir. Gaz ticari olarak sıvı ve / veya gaz fazında bulunur. Gaz dikişsiz çelik tüplere doldurulabilir. Bu gaz basınç altında sıvılaştığı , sıcaklık altında gazlaştığı için TSE ‘ nin belirlediği ( 0,75 kg/ lt ; TS11169 ‘da) dolum oranına göre dolumu yapılmaktadır.

TSE standartlarına göre prodoksit d’ azot’ un standart değeri yoktur.

Renksiz, hissedilebilir tada ve kokuya sahip,oksitleyici, zehirsiz, narkotik ve basınç altında sıvılaşan bir gazdır.
 
 
SÜLFÜRHEKZAFLORÜR (SF6)
SF6, renksiz, kokusuz, yanıcı olmayan, zehirsiz, reaktif olmayan inorganik bir gazdır. Havadan 5 kat daha ağırdır.

Kullanım alanları:
-Yüksek voltaj devre kesicilerde dielektrik gaz olarak
-Medikal sahada retina hastalıkları tedavisinde
-Yarıiletken endüstrisinde
-Isı camların boşluklarında
-Magnezyum dökümünde

SF6 Saflık Dereceleri; IEC 673 Standardı [%99.9 (min)] sıvı fazda yüksek basınçlı tüpler içerisinde SF6 sağlayabilmektedir.
Tüp Hacimleri ve Gaz Miktarları ; 50 lt su hacimli tüpler içerisinde 50-60kg kapasitesinde.
 
 
YÜKSEK SAFLIKTA İTHAL GAZLAR
AMONYAK (NH3) , ASETİLEN (C2H2) , N-BÜTAN (N-C4H10) , ISO-BÜTAN (İ-C4H10) , ETAN (C2H6) , ETİLEN (C2H4) , HALOKARBON-14 (CF4) , HİDROJEN SÜLFÜR (H2S) , KARBONDİOKSİT (CO2) , KARBONMONOKSİT (CO) , KRİPTON (Kr) , KÜKÜRTDİOKSİT (SO2) , NEON (Ne) , NİTRİK OKSİT (NO) , NİTROJENDİOKSİT (NO2) , PROPAN (C3H8) , SİLAN (SiH4) , XENON (Xe)
 
 
KALİBRASYON GAZLARI
Kalibrasyon Gazları
Hava Kalitesi Ölçümü Kalibrasyonu
Kan Gazları
Akciğer Difüzyon
Doğalgaz Kalibrasyon Standardı
Yanıcı Gaz Dedektörleri Kalibrasyonu
Tek Kullanımlık Tüpler 
 
 
GAZ EKİPMANLARI
Regülatörler (basınç ayarlayıcılar)
Manometreler (basınç göstergeleri)
Yüksek basınçlı gaz tesisatları / Merkezi dağıtım hatları
Likit Silindirler (Sıvı Argon / Azot Tankları)


ANKARAGAZ - Özel Gazlar, Endüstriyel Gazlar ve Gaz Ekipmanları
İvedik O.S.B. 2266. Cadde No:22 Yenimahalle / ANKARA
Tel: +90 (312) 394 56 40  •  Faks: +90(312) 394 56 41  •  Gsm: +90 (535) 320 6135
İnternet: www.ankaragaz.com  •  E-Posta: [email protected]  /  [email protected]